Tuesday, October 23, 2012

Penyediaan Insan


Pagi esok, test kedua untuk semesta ini. Human Resourece Managemant kelas paling best dan lecture paling cute Dr Rohani (^_^)v. Subject menarik yang bercerita tentang pengurusan sumber manusia bermula daripada menyediakan definasi kerja, menggaji pekerja, memberi penghargaan dan menjaga hubungan aset terpenting sesebuah syarikat ini. Dalam subject ini, manusia yang bernama pekerja dikatakan terlalu bernilai "valuable" terutama pekerja yang memiliki bukan sahaja ilmu dan teori tetapi juga praktikaliti yang baik dalam sesuatu bidang. Tambahan lagi, pekerja sebegini juga tidak boleh diganti dengan apa-apa yang lain "cannot be imitate and no good substitude". Saya nak jadi pekerja yang memiliki spesifikasi sebegitu ... amin Ya Rabb

Ilmu ini bukan rake cipta ana sendiri, HRM ni ilmu yang wajib dipelopori oleh semua syarikat-syarikat yang besar. Bukan itu sahaja, semua perkara memerlukan HRM yang baik dan efisyen..pengurusan sumber manusia seharusnya bermula dari diri sendiri, bagaimana mengenali, mengurus dan mengembang potensi diri, seterusnya dalam keluarga, ibu bapa membuat perancangan untuk memastikan anak-anak diberi pendidikan yang sempurna disamping menyuburkan akhlak yang mulia seorang muslim dalam diri anak. Dalam konteks masyarakat pula, bi'ah solehah bermula dari pemilihan ketua, imam, ahli jawatankuasa kampung, dll untuk memastikan kesejahteraan setiap anggota masyarakat. In fact, dikampus-kampus juga perlunya HR yang baik untuk memastikan setiap paksi peniagaan dalam bidang pendidikan ini berjalan lancar menepati kehendak pelanggan.

Menerjah ke ruang yang lebih luas iaitu konteks sebuah negara kata ulama,konsep sesebuah negara pertamanya ialah pembangunan insan. Ruangan ini lebih besar kerana di peringkat ini sesebuah negara tidak hanya melihat dari sisi pandang seorang pemimpin tetapi sisi pandang seorang rakyat. Penyediaan manusia itu tidak mungkin bermula dari sekolah menengah dengan adanya sekolah-sekolah asrama penuh dan kolej-kolej universiti sahaja. Pendidikan itu perlu bermula dari rakyat yang paling kecil iaitu kanak-kanak. Bermula dari pembelajaran pertamanya di Tadika, Taska, Taski atau Pasti. Selain itu, elemant-elemant penyediaan manusia itu juga merupakan aspek penting yang harus ditekankan dalam pendidikan insan. Tidak mungkin agama itu dibelakangi kerana agama itu adalah cara hidup. Maka tidak dapat tidak, pembinaan insan yang sempurna dan yang sahih haruslah mengikut acuan Islam start till the end of the process.

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. ( al-Baqarah [2]: 208-209)"

Maka tidak asing lagi, subject HRM ini adalah subject Islam yang juga dipanggil Tarbiyyah iaitu mempersiapkan manusia untuk menjadi hamba Allah. Itu sahaja pengulungan saya, saya minta diri dulu. 
Share:

1 comment: